Artykuły Komentarze

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ropczycach » O Bibliotece

O Bibliotece


Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna położona jest w centrum miasta powiatowego Ropczyce. Od ponad 50 lat pełni funkcje lokalnych wrót do wiedzy, kultury, a także centrum informacyjnego nie tylko o regionie. Po przełomie 1989r. zapewnia dostęp do informacji służących rozwojowi demokracji obywatelskiej.

Działając na podstawie Ustawy o bibliotekach i Statutu, na Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej, poza działalnością podstawową, informacyjną, gromadzeniem i udostępnianiem zbiorów – spoczywa obowiązek propagowania książki i upowszechniania czytelnictwa poprzez realizowanie różnorodnych form pracy kulturalno-oświatowej na rzecz środowiska lokalnego.

Do najważniejszych zadań Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ropczycach należy merytoryczna opieka nad siecią bibliotek w pozostałych gminach powiatu: Sędziszów Młp., Wielopole Skrzyńskie, Ostrów oraz Iwierzyce.

Biblioteka posiada w swoich zbiorach 62027 książek o łącznej wartości 327 552 zł.

Komentarze zostały zamknięte.