Artykuły Komentarze

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ropczycach » Struktura organizacyjna filii MiPBP

Struktura organizacyjna filii MiPBP

 

Filia  Ropczyce – Witkowice

Adres: ul. Sucharskiego 101, 39-100 Ropczyce,
Bibliotekarz: Łucja Gąsior,
Godziny otwarcia: wtorek – piątek: 10:00 – 18:00, sobota: 10:00 – 18:00

 

Działalność:

– współpraca z Zespołem Szkół Nr 5, Przedszkolem, KGW, OSP w Witkowicach,

– organizowanie przedstawień i spotkań okolicznościowych m.in. z okazji „Dnia Matki”, „Dnia Ojca”, „Dnia Babci i Dziadka”,

– konkursy: „Najaktywniejszy Czytelnik Roku”,

– odczyty i prelekcje,

– wieczory poezji,

– dostęp do Internetu.

Zasoby biblioteczne: 9484 woluminy na dzień 31.12.2013 r.

 

 

Brzezówka

Adres: Brzezówka, 39-102 Lubzina,
Bibliotekarz: mgr Marta Kaczor,
Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku (oprócz czwartków): 12:00 – 17:00

 

Działalność:

– funkcjonuje przy bibliotece Klub Miłośników Biblioteki,

– organizowanie wystawek,

– lekcje biblioteczne, prelekcje,

– głośne czytania,

– dostęp do Internetu.

Zasoby biblioteczne: Biblioteka posiada 5232 woluminów na dzień 31.12.2013 r.

 

 

Gnojnica

Adres: Gnojnica, 39-105 Gnojnica,
Bibliotekarz: inż. Elżbieta Pazdan,
Godziny otwarcia: poniedziałek: 9:00 – 16:00, wtorek – piątek: 10:00 – 18:00

 

Działalność:

– cykliczny konkurs  „Najaktywniejszy Czytelnik Roku”,

– akcje wakacje w bibliotece, ferie w bibliotece,

– głośne czytania, współpraca z Przedszkolem,

– konkursy literackie, plastyczne,

– wystawki nowości wydawniczych,

– czytelnia Internetowa.

Zasoby biblioteczne: 5680 woluminów na dzień 31.12.2013 r.

 

 

Lubzina

Adres: Lubzina, 39-102 Lubzina,
Bibliotekarz: mgr Edyta Bojarska,
Godziny otwarcia: poniedziałek: 9:00 – 16:00, wtorek – piątek: 10:00 – 18:00

 

Działalność:

– konkurs na „Najaktywniejszego Czytelnika”,

– lekcje biblioteczne,

– apele okolicznościowe,

– współpraca ze Szkołą Podstawową w Lubzinie i Kołem Gospodyń Wiejskich,

– konkursy czytelnicze,

– pasowanie na Czytelnika,

– kultywowanie tradycji: spotkania świąteczne, andrzejkowe,

– coroczne akcje: wakacje i ferie w bibliotece.

– dostęp do Internetu.

Zasoby biblioteczne: 8501 woluminów na dzień 31.12.2013 r.

 

 

Niedźwiada

Adres: Niedźwiada, 39-107 Niedźwiada,
Bibliotekarz: inż. Elżbieta Strzałka,
Godziny otwarcia: : poniedziałek: 9:00 – 16:00, wtorek – piątek: 10:00 – 18:00

 

Działalność:

– konkurs „Najaktywniejszy Czytelnik Roku”,

– akcja lato, zima – zajęcia dla dzieci w okresie wakacji i ferii,

– pogadanki m.in. o Andersenie – z okazji „Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci” obchodzonego w rocznicę urodzin pisarza,

– spotkania z aktywem bibliotecznym,

– wycieczki i lekcje biblioteczne dla dzieci i młodzieży,

– konkursy literackie, plastyczne,

– Dzień Głośnego Czytania,

– współpraca ze szkołami podstawowymi z Niedźwiady Dolnej i Górnej.

– dostęp do Internetu.

Zasoby biblioteczne: 7770 woluminy na dzień 31.12.2013 r.

Komentarze zostały zamknięte.