Artykuły Komentarze

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ropczycach » Aktualności » „Mistrz kaligrafii” – rozstrzygnięcie konkursu

„Mistrz kaligrafii” – rozstrzygnięcie konkursu

W marcu 2015 r. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ropczycach ogłosiła dwuetapowy konkurs powiatowy na mistrza kaligrafii.

 

 

 

 

 

 

Jego założeniem było:

  • motywowanie do pracy nad własnym charakterem pisma,

  • doskonalenie umiejętności kształtnego, proporcjonalnego, czytelnego i estetycznego pisania,

  • zachęcenie młodzieży do odręcznego pisania oraz przestrzegania zasad poprawności gramatycznej i ortograficznej,

  • wyróżnienie osób o najładniejszym charakterze pisma,

  • propagowanie twórczości wybranego twórcy lub określonej tematyki.

 

Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas gimnazjalnych z terenu powiatu ropczycko-sędziszowskiego. Odpowiedziało na niego 25 osób z gminy Ropczyce. Do II etapu przeszło 5 najlepszych prac z gmin: Ropczyce, Ostrów, Wielopole Skrzyńskie.

 

Komisja w składzie:

Teresa Kiepiel – dyrektor Centrum Kultury w Ropczycach – przewodnicząca komisji,
Maria Kozińska – dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej  w Ropczycach,
Halina Cwanek – nauczyciel plastyki w Zespole Szkół Nr 1w Ropczycach,

po obejrzeniu wszystkich prac przyznała 3 miejsca, a trzy prace wyróżniła:

I miejsce otrzymała Kinga Wójcik,
II miejsce Klaudia Zabiegły z Gimnazjum z Wielopola Skrzyńskiego,
III miejsce otrzymała Joanna Ochał z Gimnazjum z Lubziny.

 

Wyróżniono Sonię Strzok z Łączek Kucharskich, Justynę Cabaj z Wielopola Skrzyńskiego oraz Annę Ziębę z Gimnazjum nr 2 w Ropczycach.

Rozstrzygnięcie odbyło się 28 kwietnia w Oddziale dla Dzieci MiPBP w Ropczycach. Rozdanie nagród i dyplomów poprzedziła krótka prezentacja multimedialna na temat kaligrafii i historii europejskiego pisma.

 

 

 

Zapisano pod: Aktualności

Komentarze zostały zamknięte.