Artykuły Komentarze

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ropczycach » Aktualności » Zapraszamy na konkurs ładnego pisania ph. „Mistrz kaligrafii”

Zapraszamy na konkurs ładnego pisania ph. „Mistrz kaligrafii”

 

 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ropczycach

ogłasza dwuetapowy konkurs ładnego pisania

„Mistrz kaligrafii”

 

I. Cele konkursu:

 • motywowanie do pracy nad własnym charakterem pisma,

 • doskonalenie umiejętności kształtnego, proporcjonalnego, czytelnego i estetycznego pisania,

 • zachęcenie młodzieży do odręcznego pisania oraz przestrzegania zasad poprawności gramatycznej i ortograficznej,

 • wyróżnienie osób o najładniejszym charakterze pisma,

 • propagowanie twórczości wybranego twórcy lub określonej tematyki.

 

II. Zasady uczestnictwa:

 • konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas gimnazjalnych z terenu powiatu ropczycko-sędziszowskiego.

 • każda gmina wyłania 5 najlepszych prac.

 • uczestnicy konkursu mają za zadanie przepisać fragment dowolnej prozy oraz podpisać się ozdobnymi inicjałami (pierwszymi literami imienia i nazwiska.

 
III. Przebieg konkursu jest dwuetapowy:

 • I etap – eliminacje gminne – rozstrzygnięcie 14 kwietnia 2015 r. w bibliotekach gminnych, następnie wyłonione prace należy nadesłać w terminie do 20 kwietnia 2015 r. na adres: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, ul. Grunwaldzka 19, 39-100 Ropczyce z dopiskiem „Mistrz kaligrafii”

 • II etap – eliminacje powiatowe –  rozstrzygnięcie 28 kwietnia 2015 r. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Ropczycach.

 

IV. Kryteria oceny prac:

 • tekst napisany na gładkim, białym papierze (co zwiększa stopień trudności) o formacie A4,

 • orientacja strony dowolna,

 • wykorzystanie fragmentów twórczości wybranego autora tekst napisany odręcznie dowolną techniką (pióro, długopis, ołówek),

 • tekst musi zawierać 12 wersów,

 • praca estetyczna pod względem właściwego rozmieszczenie tekstu na kartce papieru (marginesy i odstępy między wierszami),

 • praca może zawierać autorskie ilustracje, ornamenty i ozdobniki (np. ozdobna pierwsza litera wersu),

 • podpisane prace dostarczyć w wyznaczonym terminie do biblioteki publicznej

 • każda praca powinna zawierać metryczkę umieszczoną na odwrocie pracy z informacją: Imię i nazwisko, klasę ucznia oraz nazwisko opiekuna, pełną nazwę szkoły oraz numer telefonu szkoły.

 • prace  powinny być nadesłane niezgięte, w kopertach A4,

 • nadesłane prace przechodzą na własność organizatora.

 

Ogłoszenie wyników oraz wystawa pokonkursowa odbędą się po dokonaniu oceny prac przez organizatorów w dniu 6 maja 2015 r. o godzinie 1100 w Oddziale dla Dzieci Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Ropczycach.

O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu: 17 22 18 367 lub mailowo: dzieciecy@bpropczyce.eu

 

Zapisano pod: Aktualności

2 odpowiedzi na: "Zapraszamy na konkurs ładnego pisania ph. „Mistrz kaligrafii”"

 1. Sylwia Baran pisze:

  Czy tekst ma być na osobnej kartce niż inicjały?

 2. Administrator pisze:

  Wg ww. regulaminu inicjały powinny znajdować się pod tekstem na tej samej kartce.